Julia Lindholm

Julia
Lindholm

Kaupunginvaltuutettu Espoossa

Minut on valittu Espoon kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2021. Sydämellinen kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoukoilleni! Olen valtavan kiitollinen luottamuksestanne ja odotan innolla tulevaa valtuustokautta 2021-2025. Valtuustossa haluan vaikuttaa erityisesti lapsiperheiden palveluihin, yritysmyönteisyyteen sekä vastuulliseen kaupunkisuunnitteluun.

Kuntavaalit 2021

Tarvaspää

Tehdään Espoosta paras kaupunki lapsiperheille

Kaupungin tarjoamat lapsiperheiden palvelut, kuten neuvola, lapsiperheiden kotipalvelu ja päiväkodit, ovat avainasemassa nuorten perheiden arjessa, työn ja perhe-elämän yhdistämisessä sekä paremman ruuhkavuosiarjen rakentamisessa. Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen, ja varhaiskasvatus on lapsen kasvun ja tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä vaiheita. Kaupungin pitää panostaa lapsiperheajan palveluihin sekä työn ja perheen yhteensovittamista tukeviin käytäntöihin.

Leppävaara

Yritysmyönteisyyden pitää olla yksi Espoon johtavia toimintaperiaatteita

Kaupungin pitää antaa innovaation ja kehityksen tapahtua. Aina, kun kaupunki tekee päätöksiä, täytyy arvioida niiden vaikutuksia yrityksille ja yrittäjille. Espoossa kohtaa hienolla tavalla koulutus, tutkimus ja elinkeinoelämä esimerkiksi teknologian ja globaalin digitaalisen liiketoiminnan aloilla. Tätä keskittymää tulee jatkossa hyödyntää paremmin vetovoimatekijänä. Myös pk-palveluyrittäjyyttä ja paikallista osaamista tulee tukea esimerkiksi palvelusetelien laajemmalla käytöllä, sekä pilkkomalla kilpailutettavia palveluita järkeviksi kokonaisuuksiksi. Espooseen tarvitaan myös lisää elävää kaupunkikulttuuria, ravintola-, tapahtuma- ja kultturialan yrityksiä.

Nuuksio Sorlampi

Vaalitaan lähiluontoa, rantoja ja ulkoilukohteita

Kaikessa kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida Espoon lähiluonto, rannat ja monipuoliset ulkoilumahdollisuudet, erityisesti niiden saavutettavuus, viihtyisyys ja siisteys. Suunnittelussa täytyy sekä vaalia olemassaolevia kohteita että pyrkiä lisäämään asukkaiden mahdollisuuksia leikkimiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen ulkoilualueilla. Kaupunkia tulee rakentaa ja kehittää asukkaille, ja panostaa asuinalueiden viihtyisyyteen ja espoolaisen kaupunkikuvan monimuotoisuuden säilymiseen.

Blogi

Yhteystiedot

Julia Lindholm 1

Julia Lindholm

[email protected]