Mielipidekirjoituksemme Länsiväylässä: Pito- ja vetovoimaa varhaiskasvatukseen

Julkaistu:

Kirjoitimme valtuustokollegani Ira Hietanen-Tanskasen kanssa mielipidekirjoituksen Länsiväylään koskien varhaiskasvatuksen tilannetta Espoossa. Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 16.12.2021.

Pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on todellinen, ja iso ongelma on myös henkilöstön pitovoiman puuttuminen. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan määrätietoinen pitkän aikavälin suunnitelma.

Ira hietanen-tanskanen ja julia lindholm (Länsiväylä 16.12.2021)

Länsiväylä käsitteli Espoon valtuustoryhmien talousarviosta saavuttamaa neuvottelutulosta (LV 27.–28.11.2021). Uusina valtuutettuina ja pienten lasten äiteinä haluamme valaista syvällisemmin varhaiskasvatuksen tilannetta.

Varhaiskasvatuksen merkitys ja hyöty niin lapsille, perheille kuin yhteiskunnalle on kiistaton. Se tukee lapsen kehitystä ja oppimista sekä kaventaa hyvinvointieroja. Varhaiskasvatus muodostaa perustan, johon myöhempi koulupolku rakentuu.

Varhaiskasvatukseen panostaminen onkin tehokas tapa edistää hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä, ja sen merkitys korostuu entisestään silloin, kun kodeissa ja perheissä on ongelmia tai perhe on kotoutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan. Korona-aika on kiistatta tuonut valtavasti uusia haasteita lapsille ja perheille sekä kaupungille.

Vuosi sitten kaupunginhallitus useiden neuvottelujen ja valmisteluvaiheiden perusteella linjasi Espoon varhaiskasvatuksen kehitystoimia ja käytäntöjä. Osana tätä valtuusto vahvisti, että tavoitteena on nostaa yksityisen palveluntuotannon osuutta palvelusetelin käyttöönotolla 35 prosenttiin. Näin voimme nykyistä dynaamisemmalla kokonaistarjonnalla aiempaa paremmin talouden vaikeina vuosina turvata varhaiskasvatuksen määrän ja laadun.

Viime aikoina ongelmaksi on noussut henkilökunnan saatavuus. Tähän talousarvioneuvotteluissa haettiin uusia ratkaisuja ja osoitettiin myös lisämäärärahoja. Kiitos siitä. Pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on todellinen ja iso ongelma on myös henkilöstön pitovoiman puuttuminen. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan määrätietoinen pitkänaikavälin suunnitelma.

Jotta Espoossa voidaan tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, tulee kaupungin olla houkutteleva työnantaja. Espoon tulee seuraavien vuosien aikana panostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön veto- ja pitovoiman parantamiseen. Hyvät työolot ja palkka houkuttelevat paitsi uusia tekijöitä alalle myös sitouttavat pysymään. Valtion on pikaisesti lisättävä koulutuspaikkoja tällä alalla ja alueella.

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on paitsi sijoitus lastemme tulevaisuuteen, se on myös edellytys työn ja perhe-elämän mielekkäälle yhdistämiselle. Mitä suurempi luotto vanhemmilla on lapsen varhaiskasvatuksen laatuun ja turvallisuuteen, esimerkiksi henkilöstön riittävyyden osalta, sitä nopeammin vanhemmat ovat valmiita palaamaan perhevapailta työelämään. Perhevapailla olevat vanhemmat usein myös aikatauluttavat töihinpaluutaan varhaiskasvatuspaikkojen saatavuuden mukaan. Kaupungin tulisikin huolehtia myös siitä, että varhaiskasvatuspaikkoja olisi saatavilla joustavammin ympäri lukuvuoden.

Ira Hietanen-Tanskanen (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Julia Lindholm (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Lisää julkaisuja

20.1.2022

Nuorten mielenterveysongelmat ovat jääneet koronapandemian varjoon – hyvinvointialueelle tarvitaan terapiatakuu

Mielenterveyshäiriöt ovat nuorten merkittävin sairastavuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä aiheuttava sairausryhmä. Mielenterveysongelmat ovat paitsi inhimillinen tragedia, ongelmien yleistyminen on valtava yhteiskunnallinen

17.12.2021

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 – olen ehdolla Länsi-Uudellamaalla

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Valtuutetut päättävät lähipalveluista, kuten

26.2.2021

Toimiva varhaiskasvatusjärjestelmä on avainasemassa työn ja perhe-elämän yhdistämisessä

Lyhyt ingressi lorem ipsum dolor. Kerrotaan lyhyesti mistä on kyse.