Toimiva varhaiskasvatusjärjestelmä on avainasemassa työn ja perhe-elämän yhdistämisessä

Julkaistu:

Kaupungin pitää panostaa lapsiperheiden palveluihin entistäkin enemmän.

Työssäkäyntiä ja perhe-elämää yhteensovittavat pienten lasten ja koululaisten vanhemmat muodostavat merkittävän osan kaupungin työvoimasta. Espoo, joka onnistuu tukemaan työn ja perheen yhteensovittamista ruuhkavuosien keskellä, on houkutteleva asuinpaikka lapsiperhearkea eläville perheille. Siksi kaupungin pitääkin panostaa entistä enemmän lapsiperheiden palveluihin sekä työn ja perheen yhteensovittamista tukeviin käytäntöihin. 

Espoo on pitkään nauttinut mainetta lapsiperheiden kuntana, joka tarjoaa varsin laadukkaita palveluita. Varhaiskasvatuksen tilanne on kuitenkin ollut osin ongelmallinen jo tovin. Esimerkiksi suuret ryhmäkoot, henkilöstöpula, tilojen terveellisyys ja pienten yksikköjen lakkauttaminen ovat puhuttaneet kaupunkilaisia.

Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen, ja varhaiskasvatus on lapsen kasvun ja tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä vaiheita

Varhaiskasvatuspaikkojen saatavuudesta on huolehdittava ympäri lukuvuoden

Päiväkodin aloittaminen on lapselle ja perheelle iso muutos. Mitä suurempi luotto vanhemmilla on lapsen varhaiskasvatuksen laatuun ja turvallisuuteen, sitä nopeammin vanhemmat ovat valmiita palaamaan työelämään. Pienten lasten vanhempien paluuta työelämään tuleekin tukea kehittämällä kaupungin varhaiskasvatusjärjestelmää toimivammaksi, etenkin kaikista nuorimpien lasten kohdalla.

Perhevapailta töihin palaavien vanhempien ei pitäisi joutua aikatauluttamaan töihinpaluutaan varhaiskasvatuspaikkojen saatavuuden mukaan, vaan varhaiskasvatuspaikan pitäisi olla saatavilla viiveettä ja läheltä, kun sitä tarvitaan. Lapsia syntyy ympäri vuoden, eikä varhaiskasvatuspaikan saaminen kohtuullisen yhteyden päästä kodista pitäisi edellyttää aloitusta elokuussa.

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen, ja varhaiskasvatus on lapsen kasvun ja tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä vaiheita. Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys korostuu entisestään silloin, kun kodeissa ja perheissä on ongelmia, tai perhe on kotoutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Siksi kaupungin tuleekin huolehtia entistä paremmin riittävän pienistä ja mahdollisimman pysyvistä ryhmistä varhaiskasvatusyksiköissä. Myös pätevää kasvatushenkilökuntaa tulee olla riittävästi jokaisessa ryhmässä. Lisäksi varhaiskasvatuspaikkojen saatavuudesta on huolehdittava ympäri lukuvuoden.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Leppävaaran Kokoomuksen blogissa 26.2.2021.

Lisää julkaisuja

20.1.2022

Nuorten mielenterveysongelmat ovat jääneet koronapandemian varjoon – hyvinvointialueelle tarvitaan terapiatakuu

Mielenterveyshäiriöt ovat nuorten merkittävin sairastavuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä aiheuttava sairausryhmä. Mielenterveysongelmat ovat paitsi inhimillinen tragedia, ongelmien yleistyminen on valtava yhteiskunnallinen

17.12.2021

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 – olen ehdolla Länsi-Uudellamaalla

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Valtuutetut päättävät lähipalveluista, kuten

16.12.2021

Mielipidekirjoituksemme Länsiväylässä: Pito- ja vetovoimaa varhaiskasvatukseen

Kirjoitimme valtuustokollegani Ira Hietanen-Tanskasen kanssa mielipidekirjoituksen Länsiväylään koskien varhaiskasvatuksen tilannetta Espoossa. Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 16.12.2021. Pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on